Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesHulpverlenersCliëntdossierNotities
Wat is het verschil tussen trajectnotities en persoonlijke notities?
Wat is het verschil tussen trajectnotities en persoonlijke notities?

Hoe neem ik notities van een sessie? Wat zijn traject notities?

Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In QIT online onderscheiden we 2 types notities, de trajectnotities en de persoonlijke notities.

Trajectnotities zijn notities die gelinkt zijn aan trajectactiviteiten, zoals sessies en vragenlijsten. Ze maken integraal deel uit van het dossier en zijn daarom ook zichtbaar voor andere hulpverleners die je aan het dossier toevoegt of waarnaar je het dossier overdraagt. Ze zijn in QIT niet zichtbaar voor de cliënt maar vallen wel binnen het inzagerecht dat de cliënt kan uitoefenen. Informatie over hoe je traject notities aanmaakt en aanpast kan je in dit artikel vinden.

Persoonlijke notities zijn notities die puur persoonlijk zijn voor jou als hulpverlener in dit dossier. Ze zijn nooit zichtbaar voor andere hulpverleners in het dossier, ook niet wanneer het dossier zou worden gedeeld of overgedragen. Sinds de hervorming van de Wet Patiëntenrechten (24/02/2024) vormen deze persoonlijke notities een integraal onderdeel van het dossier en heeft een cliënt dus ook het recht om deze persoonlijke notities in te kijken. Meer informatie over persoonlijke notities kan je in deze blogpost lezen. Informatie over hoe je persoonlijke notities aanmaakt en aanpast kan je in dit artikel vinden.

Was dit een antwoord op uw vraag?