Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesHulpverlenersCliëntdossierNotities
Hoe voeg ik notities van sessies toe?
Hoe voeg ik notities van sessies toe?

Hoe werken trajectnotities?

Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Notities van sessies en andere trajectactiviteiten voeg je in QIT online rechtstreeks in het traject toe. Ze maken integraal deel uit van het dossier en zijn daarom ook zichtbaar voor andere hulpverleners die je aan het dossier toevoegt of waarnaar je het dossier overdraagt. De sessienotities zijn in QIT niet zichtbaar voor de cliënt maar vallen wel binnen het inzagerecht dat de cliënt kan uitoefenen. Ben je op zoek naar hoe je persoonlijke notities maakt, die nooit zichtbaar zijn voor andere hulpverleners en buiten het inzagerecht van de cliënt vallen? Ga dan naar dit helpartikel.


Notities rechtstreeks in QIT online toevoegen

Ga naar het traject van de cliënt en voeg een sessie (of andere activiteit) toe. Klik op de activiteit om de zijbalk te openen (1).

Notities kan je typen in de editor die zich in de zijbalk bevindt (2). Sessiedocumenten kunnen via 'Attachment toevoegen" (3) toegevoegd worden. Eens je je eerste notitie hebt opgeslagen, kan je deze aanpassen met de editeerknop (4) of een extra notitie toevoegen met de "Notitie toevoegen" (5) knop.

Een overzicht van al je sessienotities kan je vinden op de "Notities" pagina (6).


Handgeschreven notities toevoegen

Handgeschreven notities kunnen net zoals notities die je via QIT online typt toegevoegd worden aan de sessie. Neem een foto of scan van je notitie en voeg deze toe als attachment bij de sessie.

Tip: QIT online is ook via je mobiele telefoon of iPad toegankelijk. Je kan de genomen foto's dus ook rechtstreeks via je smartphone opladen in de sessie.


Notities van andere andere tools (Remarkable, Onenote) toevoegen

Notities die je met een ander programma of device gemaakt hebt, kunnen net zoals handgeschreven notities als attachment toegevoegd worden. Exporteer je notitie als PDF of foto en voeg het bestand toe bij de sessie in QIT online.

Was dit een antwoord op uw vraag?