Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Notities
Hoe voeg ik persoonlijke notities toe?
Hoe voeg ik persoonlijke notities toe?
Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Persoonlijke notities zijn notities die puur persoonlijk zijn voor jou als hulpverlener in dit dossier. Ze vallen buiten het inzagerecht van de cliënt en zijn nooit zichtbaar voor andere hulpverleners in het dossier, ook niet wanneer het dossier zou worden overgedragen. Voor informatie over hoe je sessie notities toevoegt, klik hier.

Ga naar het dossier van de cliënt en klik op "Notities" (1), klik vervolgens op "Persoonlijke notities" (2). Je vindt hier een tekstveld (3) waar je persoonlijke notities kan toevoegen.

Nadat je een notitie hebt opgeslagen kan je een nieuwe notitie toevoegen, of de reeds gemaakte notities aanpassen (4) of verwijderen (5).

Was dit een antwoord op uw vraag?