Hoe activeer ik een traject?
Nele Stinckens avatar
Geschreven door Nele Stinckens
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een traject toont het verloop van de opeenvolgende sessies. De cliënt wordt actief deelgenoot van dit traject door online feedback te geven over belangrijke zorgaspecten: zijn of haar functioneren, helpende en storende processen, de werkalliantie... Deze feedback wordt meteen teruggekoppeld naar de hulpverlener in de vorm van een gepersonaliseerd feedbackrapport. Als hulpverlener kan je tevens notities, aandachtspunten en procescommentaar toevoegen per sessie.

We leggen je graag uit hoe het werkt.

Door op de naam van de cliënt te klikken, krijg je toegang tot het digitale dossier.

Standaard vertrek je van een blanco traject waarbij je autonoom beslist hoe je het zorgtraject vorm geeft: door enkel notities toe te voegen of door zelf op gekozen tijdstippen specifieke vragenlijsten uit te sturen.

Aan een traject kunnen tal van therapeutische activiteiten worden gekoppeld: face to face contacten, online-sessies, overlegmomenten, vragenlijsten, oefeningen, notities...
Door op een van de activiteiten te klikken start je een traject.

QIT heeft diverse kant-en-klaar trajecten ontwikkeld die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings en doelgroepen: individuele therapie met volwassen cliënten, met kinderen en met jongeren, relatietherapie, gezinstherapie, .... Deze standaardtrajecten stellen een bepaalde sequentie vragenlijsten voor. Je kan zo'n standaardtraject kiezen door bij instellingen je trajecttype te wijzigen.

Kies vervolgens een trajecttype uit de lijst en klik op "Selecteer":

Wanneer je vervolgens een meting toevoegt, zal je zien dat er automatisch enkele vragenlijsten worden voorgesteld:

Was dit een antwoord op uw vraag?