Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Documenten en templates
Hoe voeg ik een lijst van sessies toe aan een template of document?
Hoe voeg ik een lijst van sessies toe aan een template of document?
Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je kan in de QIT-documenten een automatische lijst van sessies toevoegen. Voor bepaalde templates, zoals de terugbetalingsdocumenten, is de lijst automatisch toegevoegd. Wanneer je een document aanmaakt van deze templates zal er automatisch een lijst met het juiste aantal sessies aangemaakt worden.

Als je wijzigingen wil aanbrengen aan het aantal sessies of andere gegevens in de lijst, kan je de reeds gegenereerde tabel verwijderen en een nieuwe lijst toevoegen.

De tabel verwijderen kan met volgende knop:

Een nieuwe lijst toevoegen doe je door in het document naar "Dynamische inhoud" (1) te gaan en vervolgens op "Lijst van sessies" (2) te klikken:

Volgende zijbalk opent zich:

  1. Kies of je de lijst wilt samenstellen op basis van een bepaald aantal sessies of op basis van een datumbereik.

  2. Kies het aantal sessies of de start en einddatum.

  3. Duid aan welke informatie je in je lijst wilt.

  4. Je ziet een voorbeeld van hoe de lijst er zal uit zien. In de templates is dit een fictief voorbeeld. Voeg je de lijst in een document toe, dan zal je meteen de juiste sessies zien.

  5. Klik rechtsonder op "Sessielijst toevoegen" om de lijst toe te voegen aan de template of het document.

Nadat de lijst is toegevoegd aan het document kan je, zoals bij andere dynamische inhoud, nog aanpassingen maken: je kan eenvoudig de tekst in de tabel aanpassen en rijen toevoegen (1) of verwijderen (2).

💡 Als je de lijst in een template toevoegt, dan zullen de gekozen instellingen behouden blijven wanneer je een document aanmaakt van deze template.

Wil je in dat document eenmalig een andere lijst? Verwijder dan de automatisch gegenereerde lijst en voeg een nieuwe lijst toe.

Was dit een antwoord op uw vraag?