1. W Ustawieniach Teamio kliknij Ustawienia użytkowników i wyszukaj swoje imię. Swoją rolę w Teamio zobaczysz pod swoim imieniem.

2. Po kliknięciu trzech kropek obok swojego imienia, wybierz Edytuj login i role.

3. Pokażą się dane logowania. W obszarze Role / uprawnienia kliknij opcję Przenieś prawa administratora, głównego użytkownika.

4. Kiedy pojawi się okno Przeniesienie głównych praw użytkownika, wybierz nazwę użytkownika, do którego chcesz przenieść główne prawa użytkownika.

5. Po potwierdzeniu przeniesienia uprawnień głównego użytkownika zobaczysz komunikat o przekazaniu roli innemu użytkownikowi.

6. Użytkownik, któremu przydzielisz prawa użytkownika głównego, otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że otrzymał nowe uprawnienia i że zaczną one obowiązywać po ponownym zalogowaniu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?