Oprettelse af tidsregistrering
Opdateret over en uge siden

Ugekladden ser sådan ud:

Den findes ved at aktivere listevisningen: "Tidsregistrering Uge" - ude til venstre:

Oversigten har et antal kolonner:

1. Bruger: Navnet på den person som har foretaget tidsregistreringerne - dvs. som oftest dig selv.

2. Kundenavn: Navnet på den kunde som tidsregistreringen vedrører.

3. Kode: Kunde-kode eller kunde-nummer som det også hedder nogle steder. En entydig reference til den kunde som tidsregistreringen vedrører.

4. Opgave: Opgavenavn eller Sags-navn - hvilket er det samme. Indeholder altid et årstal og et opgavenummer: (årstal/opgavenummer). Opgaven er registreringsnøglen. Der skal være en opgave på en kunde for at en tidsregistrering kan færdigmeldes.

5. Arbejdstype: Arbejdstypen er en information om typen af det arbejde som er udført på kundens opgave - f.eks. revision, bogføring eller lignende.

6. Sats: Denne kolonne viser brugerens anvendte sats til tidsregistreringen. Såfremt der er tale om en tidsregistrering på en intern opgave er satsen -1.

Besvarede dette dit spørgsmål?