Godkend brugers lukkede periode

Bemærk at du alene kan godkende perioder som brugerne har lukket.

Opdateret over en uge siden
  1. Vælg listen periodegodkendelse – og sæt data som denne (og gem):

I eksemplet ovenover har Jakob Larsen lukket sidst af de valgte brugere – han kan få godkendt fra 29/9 til 18/11. (Blå ikon og datoer i visningen).

Alle kursisterne har både lukket og fået godkendt til og med 29/9 – så der er ikke noget nyt.

Asbjørn Riise har en uge til godkendelse fra 7/9 til 15/9 og TimeView Admin har helt tilbage fra 2016 til godkendelse.

2. Dobbeltklik på Jakob Larsen for at se hans ugekladde eller vælg godkend knappen oppe i båndet.

3. Hvis der ligger mere end en uge til godkendelse kommer denne besked:


4. Det betyder blot at du for at se alt det registrerede skal bladre mellem ugerne med knapperne Frem og tilbage oppe i båndet:

5. Hvis du er tilfreds med timerne bruger du knappen Godkend oppe i båndet.

6. Hvis du ikke er tilfreds må du enten bede medarbejderen om at ændre registreringer – eller flytte rundt på registreringerne fra listen tidsregistreringer – eller du kan vælge at afvise perioden. 

7. Efter godkendelsen ser periodelukningen således ud:

Besvarede dette dit spørgsmål?