Alle samlinger
Tidsregistrering
Godkend brugers lukkede periode
Godkend brugers lukkede periode

Bemærk at du alene kan godkende perioder som brugerne har lukket.

Asbjørn Riise avatar
Skrevet af Asbjørn Riise
Opdateret over en uge siden
  1. Vælg listen periodegodkendelse – og sæt data som denne (og gem):

I eksemplet ovenover har Jakob Larsen lukket sidst af de valgte brugere – han kan få godkendt fra 29/9 til 18/11. (Blå ikon og datoer i visningen).

Alle kursisterne har både lukket og fået godkendt til og med 29/9 – så der er ikke noget nyt.

Asbjørn Riise har en uge til godkendelse fra 7/9 til 15/9 og TimeView Admin har helt tilbage fra 2016 til godkendelse.

2. Dobbeltklik på Jakob Larsen for at se hans ugekladde eller vælg godkend knappen oppe i båndet.

3. Hvis der ligger mere end en uge til godkendelse kommer denne besked:


4. Det betyder blot at du for at se alt det registrerede skal bladre mellem ugerne med knapperne Frem og tilbage oppe i båndet:

5. Hvis du er tilfreds med timerne bruger du knappen Godkend oppe i båndet.

6. Hvis du ikke er tilfreds må du enten bede medarbejderen om at ændre registreringer – eller flytte rundt på registreringerne fra listen tidsregistreringer – eller du kan vælge at afvise perioden. 

7. Efter godkendelsen ser periodelukningen således ud:

Besvarede dette dit spørgsmål?