5.03 Planlægning måned
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret over en uge siden

Når du trykker vis på planlægningen vises de tal som er taget fra sidste års tidsregistreringer. De er rullet over i planlægningen for det nye år så tallene er baseret på faktiske tal fra sidste år.

Kigger man på kunden Taxa 666 aps kan vi se i den røde firkant at der er planlagt 13 timer i december. Til højre i den grønne firkant kan vi se at der er planlagt i alt 20 timer for kunden. I bunden af tabellen markeret med en gul firkant er totalen for hver måned og den samlede total til højre.

Der er tre felter i denne tabel nemlig "Kundenavn", "Opgavenavn" og "Brugernavn". Disse felter udfoldes via trekanten. Når man har åbnet "Brugernavn" kan man taste og redigere timetallet i tabellen.

Husk at trykke på knappen "Gem" når du er færdig med planlægningen.


Hvis dette ikke var løsningen, kontakt os da venligst på:

Besvarede dette dit spørgsmål?