Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.3 Ugekladde
6.3.7 Tidsregistrering Uge - luk uge
6.3.7 Tidsregistrering Uge - luk uge
Opdateret over en uge siden

På tidsregistrering uge kan du vælge at lukke en periode hvilket viser, at du ikke har flere rettelser i din tidsregistrering frem til en given dato.

Du klikker på Luk, hvorefter dialogboksen bliver vist.

Du vælger nu den dato der skal lukkes til og med. Som standard vil TimeView altid vælge søndagen, der er vist, men du kan altid vælge en anden dato. Klik derefter på Næste.

Du skal nu tage stilling til, hvad der skal ske med de kladder, findes ligger i perioden.

Du skal afgøre om du vil ændre deres status til Færdig, eller om de skal slettes, når du lukker perioden.

Du får nu en oversigt over de timer der er registreret i perioden - både eksterne og interne.

Tryk på Næste.

Perioden lukkes og alle tidsregistreringerne er nu blå, fordi de alle er færdigmeldte. Derudover vil datoerne i toppen være blå, hvilket viser at perioden er lukket og du ikke længere kan rette i dine tidsregistreringer.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?