Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.4 Multilinje
6.4.8 Tidsregistrering multilinje - luk uge
6.4.8 Tidsregistrering multilinje - luk uge
Opdateret over en uge siden

Når du er færdig med ugens tidsregistreringer, kan du lukke ugen.

Klik på Luk i området i båndet, der hedder Periode lukning.

Systemet foreslår automatisk datoen for søndag, i den du står på, som lukkedato.

Når du klikke på Næste, får du en oversigt over hvor meget tid, du har registreret i perioden der lukkes. Du kan også se hvor meget overtid og intern tid, du har haft, samt hvordan intern tid er fordelt.

Når du har lukket perioden, bliver datoområdet blå og du kan ikke lave nye, eller ændre, tidsregistreringer for denne periode.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?