Alle samlinger
7. Fakturering
7.12 Tidsregistreringer der skal faktureres
7.12 Tidsregistreringer der skal faktureres
Opdateret over en uge siden

Der er nogle gange forskelligt, om man vil have timer (tidsregistrering) med på en faktura eller ej.

Når du skal lave en faktura, markerer du en linje i listen Kunder igangværende og klik på Opret ny i båndet for oven.

Der kommer en dialogboks frem, hvor du skal vælge hvad der skal faktureres. Som standard er Alle udestående tidsregistreringer valgt. Det betyder, at det samlede beløb, på kundens tidsregistreringer, vil fremgå af summen på fakturalinjerne.

Hvis du vælger Alle udestående tidsregistreringer, kan du se, at alle tidsregistreringer på denne kundes opgaver er med på fakturaen.

Hvis du har valgt Tidsspænd, kan du fx slette Fra datoen og skrive en bestemt dato i Til.

Du får så alle tidsregistreringerne til og med denne dato.

Nedenfor er valgt den 28. februar og derfor kommer alle tidsregistreringer fra 28. februar og tidligere med på fakturaen.

På det billedet af fanen Tidsregistreringer ovenfor, var der før tidsregistreringer fra januar, februar og marts.

Nu, hvor vi har valgt Tidsspænd, er der kun tidsregistreringer fra januar og februar

.

Hvis du vælger Tidsspænd, men denne gang skriver 1. februar i Fra og en senere dato i Til, får du et andet resultat.

Nu kan du se, at der ikke er nogen tidsregistreringer fra januar.

VIGTIGT! Den dato der sættes som Til dato, bliver automatisk fakturadato og betalingsdato beregnes herfra.

Du kan også vælge, at du ikke vil have tidsregistreringer med på fakturaen, ved at vælge Ingen tidsregistreringer (Aconto).

Det betyder, at du selv skal skrive prisen på de enkelte linjer, du vil have på fakturaen.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?