För att ansluta med en e-postklient till våra e-postservrar använder du nedanstående inställningar. Notera att ditt användarnamn är hela e-postadressen och att vi kräver autentisering/verifiering för både inkommande och utgående e-post via våra system.

Inkommande server (IMAP)

Server: mail.vaiadigital.net
Port: 993

Utgående server (SMTP)

Server: mail.vaiadigital.net
Port: 465 eller 587

Vi rekommenderar att man alltid använder SSL/TLS/STARTTLS kryptering för anslutningarna där det är möjligt och klienten tillräckligt ny.

Om du är osäker på lösenordet, prova logga in på webbmailen med en webbläsare.

Office 365

I de flesta e-postklienter behöver du inte göra något annat än att ange e-postadress och lösenord, möjligen ange att det rör sig om Exchange eller Office 365.

Men om du behöver ställa in server/värdnamnet manuellt (tex på en skrivare) och ansluta via SMTP eller IMAP så skall du använda dessa inställningar:

Utgående (SMTP): smtp.office365.com, STARTTLS, port 587
Inkommande (IMAP): outlook.office365.com, SSL, port 993

Inloggningsuppgifter för inkommande server är e-postadressen och lösenordet, samma för utgående server.

Instruktioner

Vi har instruktioner för några vanliga e-postklienter:

MS Outlook

Thunderbird

E-post för Windows 10

Outlook för Mobilen

Android Gmail App

IPhone

Apple Mail

Outlook 2016 och äldre, Windows live mail samt Outlook Express rekommenderas inte längre och vi föreslår att du uppgraderar ditt e-postprogram eller byter ut det till ett modernare.

Hittade du svaret?