Alla samlingar
E-post
Inställningar för e-post
Inställningar för e-post
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att ansluta med en e-postklient till våra e-postservrar använder du nedanstående inställningar. Notera att ditt användarnamn är hela e-postadressen och att vi kräver autentisering/verifiering för både inkommande och utgående e-post via våra system.

Inkommande server (IMAP)

Server: mail.vaiadigital.net
Port: 993

Utgående server (SMTP)

Server: mail.vaiadigital.net
Port: 465 eller 587

Vi rekommenderar att man alltid använder SSL/TLS/STARTTLS kryptering för anslutningarna där det är möjligt och klienten tillräckligt ny.

Om du är osäker på lösenordet, prova logga in på webbmailen med en webbläsare.

Office 365

I de flesta e-postklienter behöver du inte göra något annat än att ange e-postadress och lösenord, möjligen ange att det rör sig om Exchange eller Office 365.

Men om du behöver ställa in server/värdnamnet manuellt (tex på en skrivare) och ansluta via SMTP eller IMAP så skall du använda dessa inställningar:

Utgående (SMTP): smtp.office365.com, STARTTLS, port 587
Inkommande (IMAP): outlook.office365.com, SSL, port 993

Inloggningsuppgifter för inkommande server är e-postadressen och lösenordet, samma för utgående server.

Instruktioner

Vi har instruktioner för några vanliga e-postklienter:

Outlook 2016 och äldre, Windows live mail samt Outlook Express rekommenderas inte längre och vi föreslår att du uppgraderar ditt e-postprogram eller byter ut det till ett modernare.

Fick du svar på din fråga?