Alle collecties
Ik ben een HR admin
HR admin - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
HR admin - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Jeroen Beuls avatarManon Lambert avatar
2 auteurs15 artikelen
Moet ik als werkgever alle mobiliteitopties aanbieden?Het wettelijk mobiliteitsbudget biedt oneindig veel mogelijkheden! Wat moet je als werkgever nu wel en niet aanbieden aan je werknemers?
Mogen woon-werkvergoedingen bovenop of binnen het wettelijk mobiliteitsbudget betaald worden?Om je werknemers zoveel mogelijk flexibiliteit te geven, kan je hen naast het wettelijk mobiliteitsbudget ook woon-werkverkeer terugbetalen
Wat is de TCO van een bedrijfswagen?Een kort overzicht over het begrip Total Cost of Ownership
Laadstations op de parking van mijn onderneming, hoe pak ik dat aan?
Hoe zit de fiscale regeling voor de werknemer in elkaar voor een laadstation thuis?
Wat gebeurt er met de laadinfrastructuur thuis wanneer een werknemer het bedrijf verlaat?
Waar kan ik mijn wettelijk mobiliteitsbudget aan besteden?Een uitgebreid overzicht van alle mogelijke uitgaven die vallen onder pijler 2 van het wettelijk mobiliteitsbudget
FAQ huisvestingskostenEnkele specifieke vragen met betrekking tot de huisvestingskosten in het mobiliteitsbudget
Welke uitgaven in verband met huisvestingskosten vallen onder het wettelijke mobiliteitsbudget?Wie binnen 10 km van de normale werkplaats woont, kan de huur of intresten of kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening financieren.
Worden accessoires voor fietsen gedekt door het wettelijke mobiliteitsbudget?Ontdek hier welke fietsaccessoires gedekt worden door het wettelijke mobiliteitsbudget
Welke uitgaven in het buitenland vallen onder het wettelijk mobiliteitsbudget?Indien toegestaan in je mobility policy, zijn de meeste pijler 2 uitgaven in het buitenland gedekt door het wettelijke mobiliteitsbudget
Lease ik mijn bedrijfsfiets best met mijn mobiliteitsbudget?Er wordt een vergelijking gemaakt tussen fietsleasing betaald met het mobiliteitsbudget en fietsleasing via salary sacrifice.
Welk bewijs moet er worden toegevoegd aan een pijler 2 uitgave?De werkgever bepaalt welke rechtvaardigingsstukken nodig zijn om de uitgave te bewijzen. Er worden geen specifieke formaliteiten opgelegd.
Ligt het bedrag van mijn mobiliteitsbudget vast?Wanneer kan het wettelijk mobiliteitsbudget worden verhoogd of verlaagd?
Mogen mobiliteitskosten van vóór het wettelijke mobiliteitsbudget afgetrokken worden?Nee, alleen uitgaven die betaald zijn in de periode waarin de werknemer recht heeft op het mobiliteitsbudget worden aanvaard.