V edici Teamio PRO lze zapojit liniové manažery do náboru. Kromě liniových manažerů je tu navíc i role Náboráře, která však nemůže být zapojena do náboru, pokud v tomto náboru již figuruje HR manažer.

Pokud byste chtěli zapojit do jednoho náboru nejen liniového manažera, ale i náboráře, je to možné se službou Náborový tým.
V rámci této přídavné služby lze zapojit do náboru kteréhokoli uživatele v jakékoli roli a zároveň získáte dodatečnou roli Náboráře, který nemůže utrácet. Tento uživatel se od klasického náboráře liší pouze tím, že nemůže utrácet kredity například za vystavení inzerátu či odrytí CV z databáze jobs.cz. 

HR manažer

 • Má přístup k pozicím všech uživatelů a zároveň ke všem reakcím na tyto pozice.
 • Má právo měnit firemní nastavení (šablony, hlavičky aj.).
 • Může mít přístup ke statistikám čerpání služeb (umožní uživateli vygenerovat Excel soubor s přehledem čerpání služeb).
 • Může mít přístup k náborovým statistikám (přístup ke statistikám všech náborů vaší firmy v Teamiu).
 • Může mít přístup k administraci kont kreditů (umožní vytváření a úpravy kont kreditů a rozděluje kredity mezi jednotlivá konta a přiřazuje jednotlivým uživatelům právo čerpat).
 • Může být správcem uživatelů (může vytvářet a upravovat ostatní uživatele).

Liniový manažer

 • Má přístup pouze k uchazečům na pozicích, které jsou mu nasdíleny.
 • Může přidat poznámky k uchazeči.
 • Může hodnotit uchazeče za pomocí palce nahoru či dolu.
 • Nemůže komunikovat s uchazeči.
 • Nemůže měnit firemní nastavení ani pracovat s pozicemi. 

Náborář

 • Má přístup pouze ke svým pozicím a zároveň k reakcím na tyto pozice.
 • Nemůže měnit firemní nastavení.
 • Může mít přístup ke sdíleným uchazečům (v části Hledání uchazečů má přístup i k uchazečům ostatních kolegů, kteří jednou byli předvybraní, na pohovoru nebo nastoupili; pokud máte zakoupenou službu Inbox, má přístup k došlým zprávám).
 • Může zvát na pohovor.
Našli jste odpověď?