W Teamio, możesz z łatwością współpracować z kolegami i koleżankami z pracy.  Wszystkim użytkownikom, możesz nadać odpowiednią rolę, od której zależał będzie ich poziom dostępu do systemu.  W zależności od wersji Teamio, możesz nadać im jedną z dostępnych ról:

HR Menedżer - główny użytkownik i administrator, posiada największe uprawnienia w Teamio. 

 • Ma dostęp do pozycji wszystkich użytkowników, a także wszystkich odpowiedzi na te pozycje.
 • Ma prawo zmienić ustawienia konta firmy w Teamio (szablony, nagłówki itp.).
 • Administrator użytkowników użytkowników (może tworzyć i edytować innych użytkowników).
 • Może zarządzać wszystkimi kandydatami i ofertami pracy w Teamio.
 • Posiada dostęp do Kalendarza rozmów kwalifikacyjnych.

Rekruter - koordynuje rekrutacje, ale nie może modyfikować ustawień konta w Teamio.

 • Ma dostęp tylko do swoich pozycji i do odpowiedzi na te pozycje.
 • Nie może zmienić ustawień firmy.
 • Może mieć dostęp do współdzielonych kandydatów w skrzynce Inbox i w zakładce Wyszukiwanie kandydatów.
 • Może zarządzać kandydatami i ofertami pracy, które koordynuje.
 • Posiada dostęp do Kalendarza rozmów kwalifikacyjnych.

Menedżer - przyszły przełożony kandydata lub osoba biorąca udział w ocenie kandydatów. 

 • Ma dostęp tylko do kandydatów przy rekrutacjach do których został zaangażowany.
 • Może dodawać notatki na temat kandydatów.
 • Może oceniać kandydatów za pomocą "kciuka" w górę lub w dół.
 • Nie może modyfikować ofert pracy i ustawień konta firmy.
 • Nie może komunikować się z kandydatami bezpośrednio z Teamio.
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?