Alle samlinger
6. Tidsregistrering
6.4 Multilinje
6.4.5 Tidsregistrering multilinje - slet linje via knap i bånd
6.4.5 Tidsregistrering multilinje - slet linje via knap i bånd
Opdateret over en uge siden

Hvis du vil slette en hel linje og dermed alle tidsregistreringer i indeværende uge på en opgave, skal du klikke på knappen Slet i båndet.

Når du klikker på Slet kommer en dialogboks, der beder dig bekræfte, at du vil slette tidsregistreringen.

Hvis du vil slette linjen vælger du Ja og så forsvinder alle tidsregistreringer for den pågældende linje.

Tidsregistreringer slettes kun i den uge du står på. Alle tidsregistreringer ugerne før og efter slettes ikke.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?