Teamio zapisuje zarówno wiadomości, które wysyłasz z Teamio, jak i odpowiedzi na te wiadomości przesłane przez kandydatów. Odpowiedzi od kandydatów otrzymasz także na swój kontaktowy adres e-mail. Zapis komunikacji znajduje się w jednym miejscu, w zakładce Historia, którą znajdziesz v Detalu reakcji lub w Karcie kandydata.

Zapis odebranych i wysłanych wiadomości w zakładce Historia w Detalu reakcji

 

Jak to działa?

W momencie gdy napiszesz wiadomość do kandydata, wiadomość jest wysyłana z adresu e-mail w formacie imię.nazwisko.nazwafirmy.idkonwersacji@teamio.eu. Identyfikator konwersacji jest unikalny i zmienia się dla każdej nowej wiadomości, którą wytworzysz. Dzięki temu możemy połączyć wiadomości od Ciebie i kandydata i zapisać w Historii kandydata. 

Jeśli kandydat odpowie na wiadomość wysłaną z Teamio, e-mail zostanie dostarczony z adresu w formacie imię.nazwisko.idkonwersacji@teamio.eu. Odpowiedź będzie dostarczona na Twój e-mail kontaktowy i do Teamio, znajdziesz ją również w zakładce Historia w Karcie kandydata.

 

Stan wiadomości

Teamio jednocześnie wyświetli zapis oraz stan wysłanych wiadomości. Oznacza to, że zawsze masz wiedzę o tym, czy kandydat otrzymał wiadomość i czy ją przeczytał.

W zakładce Historia w karcie kandydata i na Liście odpowiedzi, dla określonych działań, są widoczne również najświeższe statusy (o ile był to kontakt e-mail).

W tej chwili status wysłanej wiadomości nie aktualizuje się automatycznie. W celu sprawdzenia najnowszego statusu, konieczne jest zaktualizowanie lub opuszczenie strony, a następnie powrót. Dzięki temu zobaczymy najaktualniejszy stan wiadomości natychmiast po jej wysłaniu.

Status „Przeczytano” – przy ostatniej wysłanej wiadomości

 

Co oznaczają statusy:


Ze technicznych względów nie ma możliwości rozróżnienia, czy wiadomość została dostarczona do spamu, czy nie. Jeśli skrzynka pocztowa oznaczy ją jako spam, Teamio nadal będzie wyświetlać status „Dostarczono”.

Wiadomość została odczytana przez odbiorcę. Wiadomość otrzyma ten status tylko wtedy, gdy odbiorca wyświetli całą zawartość wiadomości. Dlatego jeśli skrzynka pocztowa jest ustawiona na niewyświetlanie obrazków, a wiadomość je zawiera, przy wiadomości pozostanie status „Dostarczono”, nawet jeśli wiadomość była otwarta.

Wiadomość nie została pomyślnie dostarczona do odbiorcy. Przyczyny niedostarczenia mogą być róże, np. nieprawidłowy - nieistniejący adres e-mail lub pełna skrzynka odbiorcza.

Wiadomość nie została jeszcze wysłana, czeka na wysłanie w kolejce. Teamio przetwarza wiadomości tak szybko, jak to możliwe, ale w skrajnych przypadkach wysłanie wiadomości może chwilę potrwać.

 

 

 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?