Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesIk ben een werknemer
Werknemer - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Werknemer - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Waar kan ik mijn wettelijk mobiliteitsbudget aan besteden?Een uitgebreid overzicht van alle mogelijke uitgaven die vallen onder pijler 2 van het wettelijk mobiliteitsbudget
FAQ huisvestingskostenEnkele specifieke vragen met betrekking tot de huisvestingskosten in het mobiliteitsbudget
Welke uitgaven in verband met huisvestingskosten vallen onder het wettelijke mobiliteitsbudget?Wie binnen 10 km van de normale werkplaats woont, kan de huur of intresten of kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening financieren.
Worden accessoires voor fietsen gedekt door het wettelijke mobiliteitsbudget?
Welke uitgaven in het buitenland vallen onder het wettelijk mobiliteitsbudget?Indien toegestaan in je mobility policy, zijn de meeste pijler 2 uitgaven in het buitenland gedekt door het wettelijke mobiliteitsbudget
Lease ik mijn bedrijfsfiets best met mijn mobiliteitsbudget?Er wordt een vergelijking gemaakt tussen fietsleasing betaald met het mobiliteitsbudget en fietsleasing via salary sacrifice.
Welk bewijs moet er worden toegevoegd aan een pijler 2 uitgave?De werkgever bepaalt welke rechtvaardigingsstukken nodig zijn om de uitgave te bewijzen. Er worden geen specifieke formaliteiten opgelegd.
Ligt het bedrag van mijn mobiliteitsbudget vast?Wanneer kan het wettelijk mobiliteitsbudget worden verhoogd of verlaagd?
Mogen mobiliteitskosten van vóór het wettelijke mobiliteitsbudget afgetrokken worden?Nee, alleen uitgaven die betaald zijn in de periode waarin de werknemer recht heeft op het mobiliteitsbudget worden aanvaard.