Genveje i TimeView
Peter Thornton avatar
Skrevet af Peter Thornton
Opdateret over en uge siden

Ctrl + Tab = Bladrer mellem faner på øverste niveau – dvs. mellem forskellige entiteter og lister. F.eks. fra kundelisten til en åben kunde, en opgave osv.

Ctrl + Shift + T = opretter en opgave på de kunder som er markeret i kundelistevisningen.

Pil til højre = Viser indholdet af et dokument/mail ude til venstre. (Man skal stå på et dokument for at visningen virker)

Pil til venstre = Lukker visning af et dokument/mail.

Ctrl + T = Opretter tidsregistrering et vilkårligt sted i TimeView

Ctrl + R = Opretter tidsregistrering, med forudfyldt identitet afhængig af aktiv kunde/opgave

Ctrl + G = Åbner en kunde et vilkårligt sted i TimeView

Shift + - (bindestregen ved siden af højre shift) = klapper en grupperet listevisning sammen i TimeView

Shift + + (plus) = folder en grupperet listevisning ud i TimeView

Alt = aktiverer genvejsmenu i TimeView-båndet (som det kendes fra MS-office)

Ctrl + S = gemmer aktuelt dokument, kunde, opgave m.v.

Esc eller CTRL + F4 = Luk den aktive indholdsrude

Ctrl + Y = Genvej til regulering af igangværende arbejder

Ctrl + U = Genvej til oprettelse af udlæg

Ctrl + N = Tilføj tidsregistrering for uge og ... (multilinje)

Besvarede dette dit spørgsmål?