Delad Windows-hosting

Dessa artiklar gäller de webbplatser som ligger på delad Windowsserver

Christina Jönsson avatar
18 artiklar i denna samling
Skrivet av Christina Jönsson

Min webbplats fungerar inte - vad kan jag göra

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Misslyckad uppdatering

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ändra startmapp för FTP-konto

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Ändra PHP-version på en webbplats

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Uppdatera min tjänst

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Starta om och stoppa webbplatsen

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa ny MySQL-databas och användare

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa en egen user.ini för PHP

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Moduler och handlers i web.config

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Komma åt loggfilerna

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

SSL-certifikat på min webbplats

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Skapa en till webbplats

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Koppla in en till domän på webbplatsen

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Komma åt sin MySQL-databas

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

FTP-inställningar

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Dirigera om sin domän

Detta gäller webbplatser i vår Windowsmiljö
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Direktinloggning till kontrollpanelen

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Backup och återställning

Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan