Alla samlingar
SkyMap Design
SkyMap Design

Skapa smidigt egna ritningar och modeller.

28 artiklar
Aktivera SkyMap DesignSkapa smidigt egna ritningar och modeller.
Välja koordinatsystem innan du arbetar med DesignHär beskrivs hur du väljer ett koordinatsystem i projektet för att modeller skapade i Design ska hamna rätt i världen.
Köp fastighetsgränser via On DemandHär beskrivs hur du söker efter en fastighetsgräns och exporterar som Design-modell.
Skala en PDF eller PNG utifrån en referenslängdHär beskrivs hur du skalar om en PDF eller PNG utifrån en referenslängd.
Skala en PDF, PNG, IFC eller GLB utifrån kända koordinaterHär beskrivs hur du skalar om filer som PDF, PNG, IFC eller GLB utifrån två kända koordinater.
Skapa ritningar och 3D-modellerHär beskrivs hur du använder Design för att skapa ritningar och 3D-modeller via de olika funktionerna som finns tillgängliga.
Skapa punkterHär beskrivs hur du skapar punkter i Design.
Importera en befintlig design, landxml eller markmodell från molnprocessering till en designHär beskrivs hur du importerar befintliga objekt som design, landxml, eller markmodellfrån molnprocessering till en annan design.
Importera punkter från CSV-fil med inmätta markstödHär beskrivs hur du importerar punker från en CSV-fil för att se inmätta markstöd från en GCP-fil.
Importera inmätningsfil från LeicaHär beskrivs hur du importerar en inmätningsfil från Leica via design.
Ändra höjd på punktHär beskrivs hur du ändrar höjd på en eller flera punkter i Design.
Skapa linjerHär beskrivs hur du skapar linjer i SkyMap Design.
Arbeta med markeringsverktygetHär beskrivs hur du använder markeringsverktyget i Design.
Skapa punkter på linje med önskad linjesegmentlängdHär beskrivs hur du skapar punkter på en linje med önskad linjesegmentlängd.
Skapa ytor av linjer i en geometriHär beskrivs hur du skapar ytor från linjer i Design.
Editera en befintlig geometri och sparaHär beskrivs hur du editerar en befintlig geometri som skapats i design.
Interpolera punkthöjderHär beskrivs hur du interpolerar punkthöjder på en markerad linje.
Kopiera en designHär beskrivs hur du duplicerar (eller kopierar) en design för att skapa en kopia av objektet.
Flytta objekt som design och pdf till ny koordinatHär beskrivs hur du flyttar en design eller en pdf till en ny koordinat om den tex inte går fokusera på.
Se information om linjesegment och markerade objektFå fram information kring linjesegment eller markerade objekt.
Exportera geometri från en design till LandXML eller DXFHär beskrivs hur du exporterar en geometri skapad i Design till LandXML eller DXF.
Skapa en triangulerad markmodell av ett områdeHär beskrivs hur du skapar markmodell via verktyget generera rutnät.
Skapa offset från linjeHär beskrivs hur du skapar en offset på en linje i Design.
AttributHär beskrivs hur du kan knyta information till punkter, linjer och trianglar i form av olika attribut.
Importera en kodlista till en designHär beskrivs hur du importerar en befintlig kodlista som du har lokalt sparat på din dator i .csv eller .txt.
Lägg automatiskt till attribut på objektHär beskrivs hur du automatiskt lägger till attribut på punkter, linjer eller trianglar.
Färgsätt punkter, linjer och trianglarHär beskrivs hur du använder attribut för att färgsätta din design.
Arbeta med kortkommandoHär beskrivs de kortkommandon som finns för att förenkla och effektivisera ditt arbete.